1
هولدر کیسه زباله تی اس هولدر کیسه زباله تی اس

هولدر کیسه زباله تی اس

کار کردن با این باکس بسیار آسان می باشد، به این منظور ابتدا درب جعبه را برداشته و رول کیسه زباله را در دااخل آن قرار می دهید، برای این جعبه یک رول 40 تایی کیسه زباله کافی می باشد و بیشتر از آن نمی گذارد درب جعبه به خوبی بسته شود. با قرار دادن رول کیسه درون باکس، درب آن را محکم کنید، حال ابتدا برچسب های پشت جعبه را جدا نموده و چسب ها را بر روی کف سطل می چسباینم و فشار می دهیم. خوب حال یکی از کیسه ها را از دورن جعبه به بیرون کشیده و بر روی سطل فیکس می کنیم.

قیمت: 115,000 تومان
مشخصات فنی کامل
1