1

روکش صندلی ماساژور خودرو | تک سبد

با استفاده از این روکش صندلی می توانید بدن خود را ماساژ دهید و از خستگی هایی که بعد از رانندگی سراغ شما می آید رهایی یابید. با استفاده از این محصول می توانید بدن خود را به صورت کامل یعنی پشت کمر تا گردن را ماساژ دهید و هر صندلی معمولی که در خانه شما وجو دارد را به یک صندلی ماساژور تبدیل کنید. با استفاده از کنترلی که در این دستگاه موجود می باشد می توانید حرارات و یا درجه آن را کنترل نمایید.

ادامه مطلب...

راهنمای انتخاب بهترین روکش صندلی ماساژور حرارتی

با استفاده از روکش صندلی ماساژور گام مهمی در جهت ایجاد و حفظ  سلامتی خود و کسانی که دوستشان داریم بر میدارم. در واقع استفاده از این ماساژور همراه برای ایجاد آرامشبدن، کاهش اضطراب و افسردگی،  همراه با درمان برخی از بیماری های جدی بسیار مناسب است. این دستگاه با استفاده از موتور های لرزشی تعبیه شده در آن، میزان جریان خون و انرژی را در ستون فقرات افزایش می دهد و موجب کاهش درد هایی که معمولا در  پشت سر بوجود می آیند می شود. شاید بتوان گفت عمده مردم ازدرد شدید پشت و کمر به ویژه کارمندان و رانندگان که مدت زیادی در حالت نشسته بسر  شکایت می کنند. پیشنهاد ما استفاده از روکش صندلی ماساژور می باشدکه، می تواند به کاهش درد مزمن پشت و کمر کمک کند.

ادامه مطلب...
1