1
پیچ گوشتی دو منظوره ارزان پیچ گوشتی دو منظوره ارزان

پیچ گوشتی دو منظوره ارزان

این پیچ گوشتی به گونه ای طراحی شده است که شما براحتی می توانید با همراه داشتن یک ابزار در آن واحد دورابزار در دسترس داشته باشید، همانطور که می دانید یکی از پرمصرف ترین ابزارهای دستی مورد استفاده پیچ گوشتی ها می باشند که دارای انواع مختلفی می باشند. محصول فوق یک نمونه پیچ گوشتی با دو سر دو سو و چهار سو می باشد. در واقع این پیچ گوشتی چند منظوره دارای یک قسمت فلزی می باشد که یک طرف آن به صورت پیچ گوشتی دو سو و در طرف دیگر آن به صورت پیچ گوشتی چهارسو طراحی شده است.

قیمت: 39,000 تومان
مشخصات فنی کامل
1